«

»

Truer med Atomvåpen

Russiske langdistanse rakett

Russiske langdistanse rakett

Nok en gang opplever vi det. Russland rasler med menneskehetens styggeste våpen. I en tid der Russland blir mer og mer isolert i det politiske landskap er neppe det å true med atomvåpen den rette vei å gå.

Den siste tiden har Russland truet med bruk av atomvåpen for å forsvare Krim, truet Danmark med atomvåpen hvis de slutter seg til NATOs rakettforsvar og nå er det de Baltiske landene Latvia, Litauen og Estland med det samme.

I en tid der selv USA er blitt enig med Iran om kontroll av Irans atomprogram. Denne avtalen gjør at Iran neppe blir i stand til å produsere kjernefysiske våpen i fremtiden og dermed kan sanksjonene mot Iran gradvis reduseres. Men samtidig som Iran utgjør en liten fare for bruk av atom våpen, ser Putins Russland ut til å være stadig nærere å ta i bruk disse våpnene.

At Russland forsøker å skremme mindre land som Danmark, Latvia, Estland og Litauen er ikke noe nytt. Det nye er at de gjør det ved åpenlyst å true med bruk at atomvåpen. Om Danmark vil slutte seg til NATOs rakettforsvar er neppe så overraskende for et land som faktisk er medlem i alliansen. Rakettforsvaret til NATO er i første rekke ment som et forsvar mot terrororganisasjoner og land som Iran og Nord Korea om de utvikler langdistanse raketter. Hva et land investerer i egen sikkerhet er opp til det enkelte land, Russland har faktisk ikke noe med det så lenge det er snakk om et forsvarssystem.

At Russland truer med atomvåpen ovenfor de Baltiske land dersom NATO flytter styrker inn i disse landene er også uhørt. Disse landene føler seg truet av Russland og som medlemmer av NATO er det både alliansens rett og plikt til å forsvare disse landene. Å øke sitt tilstedeværelse i området vil gjøre det mindre trolig med et Russisk angrep på et eller flere av disse landene, slik det er en redsel for på Baltikum.

Når skal Putin og Russland skal forstå at de gamle meningsfellene fra tiden i Warszawapakten etter hvert har blitt selvstendige land og ikke lenger en del av Russlands styringsområde. Saken er temmelig enkel, et hvert land og et hvert folk må selv få bestemme sin utenriks og sikkerhetspolitikk uten at Russland skal blande seg inn i dette. For Russland kunne det kanskje vært en tanke etter hvert selv å sett mot resten av Europa? Kanskje mot EU? Kanskje til og med som NATO medlem? Hvorfor ikke? I stedet forsøker Russland å skape sin egen økonomiske allianse, med land de allerede har sin klamme hånd rundt. De som forsøker å løsrive seg fra den klamme hånden kan vente seg…… Vi så hva når Ukraina vente seg mot EU og ikke Russlands økonomiske union.

Facebook