«

»

Ukraina med blokade av sepratist kontrollerte områder

Ukrainsk blokade

I 2 måneder har Ukrainske krigsveteraner gjennomført sin egen blokade av de separatist kontrollerte områdene i Donbas. Årsaken til at veteranene har gjort dette er at de vil lamme økonomien til de separatist kontrollerte områdene.

Spesielt eksporten av kull fra separatistene til Ukraina har blitt lammet.  Ukraina er avhending av kull fra Donbas til egen kraftproduksjon. Krigsveteranene mener at all handel med separatistene er med å styrke deres økonomi. Det virker unektelig som et paradoks at to stridende parter har økonomisk kontakt.

I helgen forsøkte Ukrainske sikkerhetsstyrker å fjerne veteranenes blokader. Onsdag 14.3 snudde myndighetene og innførte full økonomisk blokade av DNR og LNR (de to områdene i Donbas som separatistene kontrollerer). At regjeringen nå snur er nok et resultat av usikkerhet og indre press blant Ukrainske politikere. Separatistene svarer med å nasjonalisere 40 bedrifter (Ukrainske). Mange av disse bedriftene er allerede stengt eller tatt over av opprørerne.

Lederen av Ukrainas forsvars og sikkerhetsråd sier at vedtaket er midlertidig inntil separatistene har levert tilbake de bedrifter de har tatt kontroll over.

Samtidig har Ukraina satt inn tiltak mot en rekke Russiske banker fordi disse aksepterer papirer utstedt av separatistene.

Reaksjonene i utlandet lar ikke vente på seg. Tyskland mener at dagens beslutning ikke vil være med å roe ned situasjonen, snarere tvert  i mot. Ikke uventet er også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kritisk til Ukrainas vedtak.

Veteranene som begynte blokaden har som mål å ramme økonomien til opprørerne slik at de på sikt vil måtte gi opp. Ukrainas president Petro Petro Porosjenkosjenko følte nok et stort press da han innførte full økonomisk blokade. Konsekvensene av blokaden kan ingen se i dag, men jeg frykter at avstanden mellom Ukraina og separatistene blir enda større og en mulig fredelig løysing enda lenger vekk. Ukraina skal også være svært forsiktig med å bryte Minsk 2 avtalen, selv om både Russland og opprørerne har gjort det gjentatte ganger. Ukraina er helt avhending av sympati fra utlandet. Jeg er redd dette vedtaket kan skade Ukrainas anseelse.

Link til NRK

 

Facebook