«

»

Ukraina ikke til salgs

Ukrainere viste sin sympati ovenfor drepte landsmenn

Ukrainere viste sin sympati ovenfor drepte landsmenn

Mens kampene i Donbas raser for full styrke og seperatistene har sagt at de vil sette inn ytterligere 100.000 mann i kampene, så kommer jeg på ordene som ble skrevet i den norske avisen «1. Mai» nåværende Rogalands Avis i september 1940. Det var daværende redaktør Trond Hegna som skrev kanskje de mest kjente ordene i Norge under 2 verdenskrig «Ingen normann til salgs». Denne lederen førte naturlig nok til at avisen ikke kom ut mer under krigen og Hegna ble sendt i konsentrasjonsleir.

Men ordene var en måte å gi sitt svar til Tyskernes okkupasjon av Norge. Ordene fortalte at vi ville ikke la oss selge, eller fravike vår identitet, vårt demokrati eller vår rett til å være en selvstendig stat.

Parallellen til dagens Ukraina er påfallende. Et folk og en nasjon som kjemper for sin eksistens, sin kultur og sitt demokrati. Motstanderen er som i Norges tilfelle en mye større nasjon og en fører som ikke bryr seg om internasjonal rett og avtaler. I Norges tilfelle var motstanderen en nasjon der et demokratisk system var utvannet og til slutt blitt et diktatur. I Russland ser vi de samme tendensene. Det ukrainske folket er ikke til salgs.

Noen vil kanskje hevde at Ukraina har et heller tynt demokrati selv. Men Ukraina har en folkevalgt nasjonalforsamling, en regjering utsprunget fra sist valg og en president valgt av folket. Her er forskjellen på Ukraina og Russland. Russland har også dette, men et land der en elite har full kontroll over massemedier, rettsapparat og der politiske motstandere blir trakassert og drept er ikke et demokrati men et «moderne diktatur»

Ukrainas ønske om å ta et langt steg i retning vest europeisk demokrati og økonomi passer ikke inn i planene storebror i øst hadde. Så lenge de kunne kontrollere Ukraina direkte var ting greit. Russlands ønske om å kontrollere andre stater er det samme ønske som Tyskland hadde med Norge i 1940. Midlene som ble tatt i bruk av Tyskland og Russland er noe forskjellig. Tyskland skjulte aldri sin invasjon i Norge, Russland er for feige og skjuler sin invasjon på Krim og i Donbas.

Et demokrati er aldri ferdig utviklet. Alle land må hele tiden utvikle sine demokratier. Ukraina var begynt på en prosess som startet på Maidan plassen i Kyiv en Novemberdag i 2013. Det lengste Russland tillater sine nærmeste naboer ser ut til å være et system der ting ser ut til å være demokrati, men i virkeligheten ikke er det.

Derfor, vil jeg avsluttet dette med å trekke parallellen til Norge. «Ingen ukrainere til salgs»

Facebook