«

»

Ukrainas vei fra økonomisk ruin

Janukovytsj omga seg med en enorm privat luksus. Dette er spisestuen.

Janukovytsj omga seg med en enorm privat luksus. Dette er spisestuen.

I skrivende stund har vi en slags våpenhvile i Donbas som partene respekterer halvveis. De neste dagene vil se om våpenhvilen og de påfølgende skrittene for en varig fred blir respektert av alle parter. Selv om jeg har mine sterke tvil om akkurat dette, vil jeg skrive litt om Ukrainas ståsted i dag og veien videre framover.

Ukrainas vei fra økonomisk ruin har jeg kalt dette blogginnlegget. Jeg kunne like godt kalt det Ukrainas vei til en moderne stat eller Ukrainas vei bort fra Russlands armer. Det er med andre ord enorme utfordringer landet står ovenfor. Kanskje er det slik at ingen land i moderne tid har stått ovenfor så store utfordringer som det Ukraina gjør den dagen Russland slutter å sende soldater inn i Donbas og skuddsalvene stilner. Kredittverdigheten til Ukraina ble nylig nedjustert til CCC som betyr «søppel». Med andre ord. Å låne penger til Ukraina er likestilt med et stykke papir som du like godt kan kaste. Når vi også vet at Donbas trenger investeringer på mange miliarder for å bygge opp igjen infrastruktur og andre ødeleggelser etter krigen, da forstår vi hvilke problemer Ukraina har.

Maidan opprøret, våren 2014 var et rop fra folket om en ny kurs. En kurs bort fra Russlands tunge hånd over landet og en kurs som så vestover. Mer demokrati, mindre byråkrati og korrupsjon. Symbolet på alt dette var en tilnærming mot EU. Fremdeles kan Maidan opprøret være starten på denne veien. Krigen i øst har gjort veien langt mer tungvint. Men samtidig er det nå kun to muligheter igjen for Ukraina. Enten å fortsette veien de begynte på ved opprøret på Maidan plassen, eller full retrett tilbake til Russlands armer.

Ukraina er nødt til å ta et oppgjør med en kultur som gjør at korrupsjon er en normal tilværelse for landet. Et oppgjør med en tradisjon der politikere beriker seg selv framfor å tenke på folket det skal tjene. Etter Viktor Janukovytsj fall for ett år siden har det kommet fram hvilke enorm privat formue han har omgitt seg med. En tradisjon som ikke var unik for Ukraina, men et gufs fra tiden i Sovjetunionen. I Russland har vi fått opplysninger om hvilke enorme formuer Putin og hans næreste venner omgir seg med. Korrupsjon i Ukraina har vært og er regelen, en regel fra en tid som Ukrainere vil legge bak seg.

Skal Ukraina få økonomisk hjelp slik landet trenger fra EU, er det temmelig klart at korrupsjonen må det gjøres noe med. En forutsetning for korrupsjon er faktisk et byråkrati. Ofte er det slik at byråkratiet er så enormt at å betale for en liten snarvei gjennom systemet er eneste utvei. Jeg kan ikke alle detaljer om papirmøllen som skal til for å etablere et firma i Ukraina. Det jeg har forstått er at dette er en så omfattende prosess at utveien er, ja å bestikke noen som kan gjøre prosessen lettere.

Ukraina må få inn utenlandske investorer og eksportere mer til utlandet. Her ligger et ansvar på EU og Norge. Toll på varer fra Ukraina må reduseres, aller helst bør det ikke være toll på varer fra Ukraina i den situasjonen Ukraina er i nå. Samtidig må Ukraina legge forholdene til rette slik at kapital fra Europa og USA er villig til å investere i landet. Å skape varige arbeidsplasser er helt nødvendig. I den sammenheng er korrupsjonen og byråkratiet en hemsko. Mange utenlandske investorer trekker seg unna og finner andre plasser å investere i.

Ukraina er et land det er verd å besøke. Et land som har det meste, men som egentlig aldri har vært noe turistmål for oss i vest Europa. Alt fra badeferie ved Svartehavet til storbyferier, kultur og spesielle og vakre byer som f.eks Lviv har landet å tilby. Vi har i liten grad oppdaget dette. Her ligger en umiddelbar mulighet for Ukraina. Turisme skaper arbeidsplasser, kapital og gir ringvirkninger i samfunnet. En forutsetning for økt turisme er fred. Men etter min mening er turisme en mulighet for å få rask gang på økonomien når et par ting ligger til rette for det. Fred og mindre korrupsjon er igjen nøkkelordene her.

Selvsagt hviler det et spesielt ansvar på vest Europa om å støtte Ukraina i tiden som kommer. Først gjennom humanitær hjelp, men også gjennom gjenoppbygging av et land der økonomien er rasert. Lån og direkte bistand blir nødvendig, men i like stor grad er det viktig å stimulere Ukraina til å eksportere varer. Handelsrestriksjoner på varer fra Ukraina er meningsløst.

Ukraina har så store resurser at på litt sikt vil landet stige opp av sin dvale, finne sin rette plass i Europa og få den utviklingen folket ropte på for ett år siden. Utviklingen er blitt litt vanskeligere og tar litt lengre tid. Men ideen, troen og håpet for fremtiden er der. Ukraina er på vei til Europa.

Facebook