«

»

Ukrainas atomkraftverk

Rivne Atomkraftverk

Norge og en del andre land er i full gang med å sikre og modernisere Ukrainas 4 atomkraftverk. Ukraina er et land med store økonomiske utfordringer og hjelpen til Ukraina er en del av bistanden som blir gitt landet. Om lag 65% av Ukrainas forbruk av elektrisitet kommer fra disse 4 kjernekraftverkene. Resten av Ukrainas behov for elektrisitet blir dekket hovedsakelig av kull, gass og oljekraftverk.

Norge og Sverige vil blant annet bidra med utstyr og kompetanse til Ukraina for å redusere risikoen for ulykker og ondsinnede handlinger ved landets kjernekraftverk. Å bidra med utstyr og kompetanse er en fin måte å formidle hjelp til Ukraina på. Landet er dessverre fremdeles rammet av korrupsjon og penger har en tendens til å forsvinne under veis. Bidrag i form av utstyr og kompetanse reduserer faren for at midler forsvinner.

Alle Ukrainas atomkraftverk er gamle fra tiden da Ukraina var en del av Sovjet. Vedlikeholdet var ikke direkte prioritert i Sovjet tiden og heller ikke i tiden etter. Tsjernobyl ulykken i 1986 står som et skremmende eksempel på dårlige rutiner. Det er anslått at ulykken ved Tsjernobyl kraftverket totalt har kostet 9000 mennesker livet. Høsten 2016 ble en sarkofag montert over det ødelagte atomkraftverket. Arbeidet med å montering og installasjon av teknisk utstyr vil etter planen være ferdig i November 2017. Hele sarkofagen har en prislapp på 1,5 mrd. euro, hvorav Norge bidrar med 105 millioner kroner. Les mer om dette hos Statens Strålevern

Ukrainas 4 gjennværende atomkraftverk finnes i Rivne, Khmelnitsky, Sør-Ukraina og Zaporizhzhya. Atomkraftverket i Zaporizhzhya er for øvrig Europas største med i alt 6 reaktorer.

Statens strålevern

Liste over atomkraftverk

Facebook