«

»

Ukrainas økonomi

Hryvnja

Jeg skal i denne bloggen forsøke å se litt på de enorme utfordringene som ligger i Ukrainas økonomi, i arbeidsmarkedet og makten til landets oligarker. Da kan det kanskje være på sin plass å fortelle litt om hva en oligark er siden det kanskje ikke er alle som vet det.

Hva er en Oligark?
En Oligark er en person som eier enorme verdier. En oligark har ofte politisk innflytelse. Oligarkiet går i arv. Oligarkene i Ukraina styrer det meste av landets økonomi og politikk. Oligarker finnes i alle tidligere Sovjet stater. Systemet er på mange måter arven fra det gamle Sovjet. Vi har hatt oligark lignende systemer både i Norge og i de fleste andre vest europeiske land tidligere. Flesteparten av Europas kongehus stammer fra oligarkier.  Wikpedia om Oligarkeri

Arbeidsmarkedet i Ukraina
I følge offisielle tall er det ca. 10% arbeidsledige i Ukraina. Da må vi huske at mange fra Ukraina jobber i Russland og neppe er en del av statistikken. Årsaken til at mange reiser dit for å jobbe er dels fordi lønnen er høgere, dels fordi det er vanskelig å finne jobb i Ukraina og dels fordi de fleste Ukrainere kan dårlig engelsk og derfor er Russland det eneste alternativ til jobb utenfor landets grenser. Ukraina er heller ikke med i Chengen samarbeidet. En stor del jobber svart. Årsaken til dette er at de fleste er glad for i det hele tatt få en jobb, så de tar det de kan få.

Lønnen i Ukraina
Lønnsnivået i Ukraina er veldig lavt. en gjennomsnittlig lønn er på ca 2000,- kroner pr.mnd. Det sier seg selv at to tusen kroner er svært lite, selv om prisnivået i Ukraina er lavt. Det finnes lover i Ukraina som også regulerer arbeidsmarkedet, men så lenge en stor del av arbeidstakerne jobber i uregistrerte jobber, så er det vanskelig å bedre forholdene. Tall fra Trading Economics

BNP
BTO Nasjonalprodukt i Ukraina har falt kraftig etter krigen i Øst Ukraina. Tall fra WTO viser at Brutto Nasjonalprodukt har falt både i 2014 og 2015. Tallene for 2016 foreligger ikke enda. Fallet i BTO nasjonalprodukt har en sammenheng med krigen.

Korrupsjon
Korrupsjonen i Ukraina er sterk slik den er i alle land som tilhørte gamle Sovjet. I følge den siste oversikten ligger Ukraina sammen med Russland på 131 plass i målingen over de mest korrupte land i verden. Ser vi litt på tallene for Ukraina, så er det noe bedring å spore de siste årene. Ukraina har gjort en del for å minske korrupsjonen, men systemet er så innbarket i samfunnet at det tar tid å endre. Det er en klar sammenheng mellom korrupsjon, lønnsnivået og oligarkiet.

For at Ukraina skal komme videre, oppleve økonomisk fremgang og bedre levekår til folket må mye gjøres. Nøkkelen er oligarkenes makt. I vår del av verden har vi tradisjon for å fordele rikdom. Vi gjør det blant annet ved å skattlegge de med høg inntekt mer enn vi skattlegger små inntekter. Oligarkenes innflytelse må begrenses, sammenblandingen mellom politiske og økonomiske interesser er ikke bra for utviklingen i Ukraina.

Jeg sitter med en følelse av at de først og fremst tenker på egen interesse framfor Ukrainas beste.

Selvsagt er det nødvendig å få slutt på en krig som tapper Ukraina for store resurser som kunne blitt brukt til andre og mer fornuftige formål. Men det er ikke så enkelt som å slutte fred med Russland for enhver pris. Spørsmålet er om opprørerne i Donbas vil nøye seg med den biten de har tatt, eller vil forsøke å ta ytterligere biter av Ukraina. Kart til separatistene over det de definerer som sitt land omfatter halve Ukraina. Det er klart at Ukraina ikke kan miste mer enn det de har gjort til nå i denne krigen.

Den fredelig slutt på krigen forutsetter at Russland holder sine inngåtte avtaler. Det har de ikke gjort til nå. Minsk 2 avtalen er et eksempel. Ukraina stoler ikke på Russland, noe det heller ikke er grunn å gjøre.

Lønnen i Ukraina må opp. Det er viktig av flere grunner. Selvsagt er det viktig å fordele landets inntekter bedre enn det som blir gjort nå. Men det er også en forutsetning for å redusere korrupsjonen. Tenk deg selv en månedslønn på 2000 kroner. Dersom du har muligheten til å få litt ekstra, vil du da gjort det? Å fordele inntektene bedre vil gjøre at flere får mer penger til rådighet og dette vil igjen stimulere økonomien.

Alle mennesker har en drøm om å reise, se litt av verden. Med en inntekt på 2000 kroner i måneden forblir dette med drømmen for de fleste Ukrainere. Så lege drømmen om å reise å se litt av verden forblir en uoppnåelig drøm, så lenge vil folket bli tvunget til å forbli i Ukraina å jobbe for smulene oligarkene avser.

Det er selvsagt også en forutsetning at Ukrainas svarte økonomi reduseres. Beregninger viser at 50-60% av Ukrainas økonomi er svart. Det vil si at penger som skulle kommet til beskatning ikke gjør det. Store mengder penger som Ukraina hadde hatt stor brukt for til bygging og drift av sykehus, veier, pensjoner osv.

Veien er lang å gå for et folk som forventer økonomiske reformer.

 

Facebook