«

»

Unnskyld Ukraina

Merkel, Putin og Hollande

Merkel, Putin og Hollande

Jeg vil med dette si unnskyld til Ukrainas befolkning. Unnskyld fordi dere ble lurt av drømmen dere samlet dere om for ett år siden på Maidan plassen i Kyiv. Et håp om å se mot vest, ikke bare mot Russland. Dette håpet ble tatt godt i mot i Vest-Europa. Store ord ble brukt om støtten dere skulle få. Når sannhetens øyeblikk kom var ikke støtten verd noen ting. Tilbake ligger et land i økonomisk ruin, et område som er herjet av krigen og en befolkning som ble splittet under krigen, ikke før.

Merkel, Hollande og Putin forhandlet fram en avtale som innebærer våpenhvile i Donbas. Den innebærer også punkter med veien videre. Det er som Morten Strand skriver i dagens kommentar i Dagbladet. Det var Putin mot røkla og Putin vant. Den inngåtte avtalen er gjengitt her på engelsk. Jeg vil gå gjennom de delene av avtalen som jeg er kritisk til og som gjør at avtalen etter mitt skjønn er dårlig for Ukraina.

4. On the first day after the withdrawal, to begin a dialogue on the procedures for holding local elections in accordance with Ukrainian law and the Law of Ukraine «On a temporary order of local government in individual areas of the Donetsk and Luhansk regions,» as well as on the future regime of these areas, according to this Act.

Dette innebærer i virkeligheten av Ukraina er blitt presset til å la Donbas bli en stat i staten eller en fryst situasjon på linje med den vi finner i Moldova. Helt etter Putins planer for Ukraina. Ved en fryst løysing er et NATO medlemskap uaktuelt all den tid NATO ikke tar opp land med uavklarte konflikter. Det er også tvilsom om et EU medlemskap kan realiseres av samme grunn. Mulig at EU og Ukraina kan ha et samarbeid, men en slik låst konflikt setter en stopper for et tett samarbeid. En tilnærming til EU var en av hovedsakene i Maidan opprøret.

Vest Europa har gjentatte ganger lovet Ukraina full støtte og fagre ord. Sannheten er at ordene ikke var verd mye.

5. To provide pardons and amnesties by the enactment of a law prohibiting prosecution and punishment of persons with regard to the events that took place in individual areas of the Donetsk and Luhansk regions of Ukraine.

Vi merker oss at denne formuleringen gir amnesti til forbrytelser begått under krig. Dette er i strid med Genèvekonvensjonene. At vest Europa kan gå med på en avtale som gir amnesti til personer som har begått overgrep mot sivilbefolkningen som drap, tortur og voldtekt er uforståelig.

11. Conducting constitutional reform in Ukraine, with the new constitution coming into force by the end of 2015, providing for decentralization as a key element (taking into account the characteristics of individual areas of the Donetsk and Luhansk regions, agreed with representatives of these areas), as well as the adoption of the permanent legislation on the special status of individual areas of the Donetsk and Luhansk regions in accordance with the measures specified in Note [1], until the end of 2015. (See Notes)

12. On the basis of the Law of Ukraine “On temporary order of local government in individual areas of Donetsk and Luhansk regions” the questions regarding local elections shall be discussed and agreed with the individual areas of the Donetsk and Luhansk regions in the framework of the Trilateral Contact Group. Elections will be held in compliance with the relevant standards of the OSCE with the monitoring by the OSCE ODIHR.

Disse to punktene innebærer i virkeligheten at de okkuperte områdene skal få økt indre selvstyre. Det høres ikke så galt ut, men i virkeligheten vil det fungere på samme måte som Transnistria (en del av Moldova).

Det store spørsmålet er om Ukraina hadde noe valg. Selvsagt har ikke landet det. Hæren er på langt nær i stand til selv å ta opp kampen mot opprørerne i øst og hjelp fra dem som lovet slik hjelp synes langt vekke. Landet er også økonomisk nærmest konkurs.

Det ser også ut på meg som om Tyskland og Frankrike for enhver pris ville unngå at USA og England sendte våpen til Ukraina. Frykten for en stor europeisk konflikt var større enn gleden over å hjelpe et folk til demokrati og økonomisk framgang.

Mulig at Ukraina kan få en avtale med EU om f.eks. å reise fritt i EU land. Problemet er bare at de aller fleste Ukrainere ikke har råd til en flybillett, langt mindre til et opphold her. Ukrainas drøm ble knust i natt.

Unnskyld Ukraina. Fra alle oss i vest som ikke liker avtalen

Facebook