«

»

Utvikling i Russisk propaganda

Russisk propaganda

Russisk propaganda utvikler seg stadig. Nye kanaler og strategier dukker opp. Russisk propaganda er nå langt mer enn det vi husker den fra starten av Ukraina krigen.

Vi går tilbake til vinteren 2013-14. Et folkelig opprør utspiller seg midt i Europa. I det som mange omtaler som Russlands sfære. Midt i sentrum av Kyiv ligger en stor plass. Maidanplassen utspiller det seg et drama som ingen den gang helt viste konsekvensene av. En av konsekvensene ble en gigantisk opptrapping av Russisk propaganda. Ukraina krisen satte på mange måter en helt ny standard for Russisk propaganda.

De store statskontrollerte mediene som f.eks. Russian Today (RT) og sputnik sto i spissen helt i starten. Disse samt Russisk TV produserte en mengde falske nyheter, spesielt om konflikten i Ukraina. Utover våren 2014 fikk vi så stifte bekjentsakp med Russiske nettroll. Det er Russere som har som jobb å spre propaganda på vestlige nettsider. Falske profiler på facebook, wordpress osv slik at det skulle se ut som nordmenn som skrev dette. I virkeligheten var det Russere, gjerne Russere som kunne vestlige språk som f.eks Norsk, men også Russere som tydeligvis brukte google translate til å oversette.

Det nye nå er bruk av blogger og nettsider. Blogger som ser ut som en eller annen person fra vest Europa eller USA driver. Det samme med nettsider som gjerne ser ut som en eller annen diskusjonssmie eller organisasjon. Ja, enkelte nettsider bruker gjerne news i navnet. Domenene er gjerne com eller org domener, slik at det skal se ut som amerikanske domener.

RT, Sputnik og Russisk TV
Vi kan si at disse er blant de store nyhetsformidlerne både internt i Russland, men også til utlandet. Spesielt Russian Today er målrettet inn mot utlandet. Disse nyhetsformidlerne spiller fremdeles en rolle, men ikke like stor som for et par år siden. Årsaken er at utenlandsk presse som tidligere refererte til f.eks. RT nærmest ukritisk, nå er langt mer skeptisk til kildene.

Nettroll
Disse er fremdeles aktive. Det kan være vanskelig å finne ut om en profil er ekte eller falsk. Dersom det er en facebook profil, så sjekk gjerne hvordan profilen ser ut. Få venner kan indikere på falsk profil. Sjekk gjerne vennene også. Ofte er Russiske nettroll slik at de har hverandre som facebook venner slik at det skal se ut til at de falske profilene har noen venner. Ofte kan du sjekke et bilde på TinEye for å se om bilde er hentet fra en annen plass på internett. Jeg har selv avslørt flere falske profiler på denne måten. Å lage en oversikt over falske profiler er nærmest håpløst fordi disse ofte er aktive en periode. Nye dukker stadig opp. Dårlig norsk språk kan også indikere at en profil bruker Google translate til oversettelse.

Nettsider og blogger
Dette er egentlig noe den Russiske propaganda satser mer og mer på. Årsaken er skepsisen til de store nyhetsformidlerne som jeg har nevnt ovenfor. Vi kan dele nettsider og blogger i to deler som henger nøye sammen.

1. Formidlere av nyheter / teorier
Dette er nettsider som oftest er registrert med ikke russiske domener. Gjerne com eller org domener. Men vi finner også domener fra andre land. Sider som gjør seg ut for å være nyhetsformidlere eller tankesmier er eksempler på dette. Jeg skrev om dette i en tidligere blogg, der jeg så på Steigans blogg og hans ukritiske bruk av kilder. For all del Pål Steigans blogg kommer ikke i kategorien propaganda. Steigans blogg har et forhåndsomtalt verdensbilde og tar inn artikler nærmest ukritisk som kan underbygge hans syn. Det er slike resultater den Russiske propaganda forsøker å oppnå.

2. Blogger
Det nyeste er egentlig at Russland nå benytter falske profiler til å opprette blogger. Disse ser ut til å være skrevet av nordmenn, svensker, dansker osv. Dette er blogger som egentlig ikke skriver noe selv men formidler videre fra formidlerne under pkt. 1. Ofte oversetter disse bloggene formidlernes nyheter / teorier. De blir gjerne oversatt fra Engelsk, spansk, Fransk eller hvilke som helst språk som formidlerne har skrevet på til morsmålet for den bloggen, f.eks. Norsk. Eierne av slike blogger har ofte navn som til synelatende er norske. Bloggene finnes gjerne på bloggportaler som wordpress og blogg.no

For å avsløre slike blogger trengs derfor et grundig arbeid. Jeg vet om flere slike blogger og vil komme tilbake til navn senere.

Slike blogger har en funksjon. De virker som et mellomledd mellom propagandaen og nettsider, eller sosiale medier. Det vil si til nettsider som ikke tilhører den Russiske propaganda. Steigans blogg er eksempler på sider som ukritisk tar slike kilder.

Facebook