«

»

Vi betaler russisk atomprogram

Restene av gamle ubåter på Kola

Restene av gamle ubåter på Kola

At Norge og andre land i vest Europa i en årrekke har vært med å finansiere oppryddingen og sikringen av gamle Russiske atomkraftverk har jeg omtalt i denne bloggen tidligere. Norge finansierer også sammen med en del andre land oppryddingen av gamle Russiske atomubåter og radioaktivt avfall fra disse på Kola halvøyen, like ved den Norske grensen. Verdens mest forurensede område.

Samtidig som vestlige land har brukt et sted mellom 10 og 20 mrd kroner på å rydde opp etter Sovjetunionens atomhysteri på Kola, bygger Putin regimet opp tidenes største konsentrasjon av atom stridshoder i samme område. Siden 1997 har Norge og en del andre land samarbeidet med Russland når det gjelder opprydding av atomavfall på Kola. Enda er ikke avfallet fjernet. Russland har lovet å starte med uttrnsptering av avfallet i løpet av 2017 skrier NRK Finnmark. Se også NRKs reportasje om dette med kommentarer fra Hans-Wilhem Steinfeldt fra 2013.

På samme måte som jeg skrev i bloggen angående norsk bistand til sikring av Russiske atomkraftverk finner jeg også denne bistanden høgst merkelig. I 1997, like etter Sovjetunionens fall var den Russiske økonomien dårlig. Det var den gang utenkelig at Russland skulle kunne finansiere opprydding av sitt eget avfall. Derfor er det ikke så merkelig at Norge som nærmeste nabo til svineriet og en del andre land rakk ut hånden til Russland og ville være med på å rydde opp.

Det som er vanskelig for meg å forstå er hvordan denne bistanden kan fortsette i år etter år selv om Russland etter hvert er blitt et land som har kommet seg ovenpå igjen økonomisk, først og fremst fordi det er funnet mye olje. Ekstra merkelig er det når vi vet om den nye Russiske oppbyggingen av sitt atom arsenal i samme område. Kanskje skal vi være med å betale for oppryddingen av dette også om 50 år? Ved å være med på denne finansieringen er vi indirekte med på å gjøre det mulig å bygge opp dette arsenalet av våpen. Atomvåpen som er ment brukt mot Norge og Nato i første rekke.

Indirekte er vi også med på å gjøre det slik at Russland har mulighet til å sende våpen til andre områder i verden, deriblant Ukraina. Derfor har dette i aller høgeste grad noe å gjøre i en blogg som omhandler Ukraina. Norge har alene bidratt med 1,8 mrd kroner eller to stk F-35 jagerfly som vi i disse dager får levert de første eksemplarene av.

Link til Statens strålevern om saken

Facebook