«

»

Vilseledning

Steffan Olssons bok

I høst ga den svenske statsviteren Stefan Olsson ut boken «Vilseledning : kriget i Ukraina i svenska medier». Boken er skrevet på svensk og kan bestilles fra Svenske nettsider.

Boken forteller om hvordan Russland helt bevist bruker media til å spre desinformasjon og falske nyheter, spesielt i Ukraina konflikten. Gjennom sin beviste strategi har Russland i følge Olsson klart å påvirke mediebildet om krigen. Boken ser spesielt på hvordan svenske medier blitt påvirket av den Russiske hybridkrigen. Interessant er det også å lese at forfatteren bruker betegnelsen hybridkrig.

Steffan Olson begynner med å slå fast at det pågår en «informasjonskrig mot Sverige» og «du behøver ikke være dum for å la deg lure av informasjonen».  Krigen i Ukraina er den militære delen av en større krig. Det er den Russlands hybridkrig mot EU og NATO og siden Sverige er medlem i EU mener Olsson at Sverige er et mål i hybridkrigen.

 

Boken er veldig godt skrevet og jeg vil anbefale å lese den. Hør også med intervjuet av Steffan Olsson om boken. Boken informerer på en veldig god måte om hvordan Russland bevist brukte løgn for å «kjøpe seg tid» da krim ble tatt.

Info om boken:

Språk: Svensk

Antall sider: 238

Forlag: Timbro

ISBN: 9789177030232

 

Facebook