«

»

Vodka og alkohol

Ukrainsk vodka

Ukrainsk vodka

Alkoholforbruket i Ukraina er høgt å på linje med forbruket som vi finner i en del andre øst europeiske land. I 2014 ga WHO (Verdens helseorganisasjon) ut en rapport om alkohol og helse rundt om i verden. I følge denne rapporten har Ukraina det 6 høgeste forbruket av alkohol pr. innbygger. Gjennomsnittlig forbruk for Ukraina er 13,9 liter ren alkohol i året, mens det i Norge til sammenligning er 7,7 liter. I følge andre kilder er det grunn til å tro at det reelle tallet for både Ukraina, Russland og en del andre land i øst Europa er enda høgere.

Jeg er selv ikke noen fanatiker når det gjelder alkohol og kan gjerne ta meg et glass av og til. Det kan derfor være vanskelig for oss å sette oss inn i kulturen som er i Ukraina og enkelte andre land når det gjelder alkohol. Jeg er derfor ikke ute etter å moralisere debatten, men vil slå fast at et så høgt forbruk er et helse og sosialt problem for landet. Vodka er en del av Ukrainas kultur, på godt og vondt.

I Norge er vi vant med å bruke pris som et virkemiddel mot høgt forbruk. I beste vesteuropeisk stil lurte jeg på om ikke de dunne gjøre det samme i Ukraina. Prise alkohol slik at konsumet ble redusert. Jeg stilte spørsmålet til et par stykker jeg kjenner som bor i Ukraina. Et av svarene var dette:

De som har et stort alkohol problem vil kjøpe vodka uansett pris. Å øke prisene vil føre til at familier som har det vondt økonomisk, vil få det enda verre fordi en større del av utgiftene da går til vodka.

Det er noe av det som gjør ting vanskelig. Det som kan virke som en god løsning kan vise seg å få andre konsekvenser. Ingen ønske vel at en familie som sliter både med dårlig økonomi og alkohol skal få det enda trangere økonomisk. Ukraina trenger en gjennomtenkt plan også når det gjelder rus. Et land med mange utfordringer.

PS: for øvrig er det ikke mulig å få kjøpt vodka fra Ukraina på vinmonopolet. Det etterlyses herved.

Facebook